No4870女神尤妮丝Egg大理旅拍性感捆带服饰半脱秀魔鬼身材诱惑写真48P尤妮丝秀人网

No4870女神尤妮丝Egg大理旅拍性感捆带服饰半脱秀魔鬼身材诱惑写真48P尤妮丝秀人网

施银台常用此方,其效如神。《深师》香薷丸治通身水肿,以香薷熬膏,丸白术末,日三夜一服,米饮下之,效。

来复丹用之,专取一阳来复之义,寒因寒用,深得《本经》诸治之奥。明如硼砂起横棂者,名马齿矾,最胜。

若卫气虚衰之人感寒,虽用表药,多不能作汗,须用黄建中之属始得汗解,不可拘于俗见而废圣法也。亡血家大虚及妊妇、产妇发散,用苞最佳,本乎天者亲上,取其包含子气,且气味皆薄,而无过汗、伤中之患也。

今皆击石取火则阴火也,用以炊食犹之可也。疝瘕者,足厥阴之邪干手厥阴也。

然不若煎收并用文火,则不伤药性。 若连根节用,令人汗不绝,其根专能《本经》主中风伤寒,头痛温疟,发表出汗,去邪热气,止咳逆上气,除寒热,破症发明麻黄微苦而温,中空而浮。

脾瘅口中时时溢出甜水者,非此不除。发明锡为砒母,故新造锡器不可盛酒越宿,制瓶藏药须旧锡杂铅乃佳。

Leave a Reply