Ugirls爱尤物No1297嫩模小涵私房性感黑色内衣系列秀完美身材撩人诱惑34P小涵爱尤物

Ugirls爱尤物No1297嫩模小涵私房性感黑色内衣系列秀完美身材撩人诱惑34P小涵爱尤物

阴受湿气,湿为阴邪也。若汗吐下后,亡其精液、微烦、小便数、大便硬者,宜小承气汤。

虚者,人迎反小于寸口也。桂枝汤治太阳风,芍药甘草姜枣同,桂麻相合名各半,太阳如疟此为功。

主动主升,全赖肾水以涵之,血液以濡之,肺金清肃下降之,令以平之,中宫敦阜之土气以培之,遂其条达之性,自无风燥之患。 水、阳也,而其伏为阴。

重寒则热,重热则寒。足征大地之下,无不有盐矣!或曰∶大地之下既皆盐,缘何盐井以深,盐池盐泽以浅?

大纲秩然,条目宜审,滑涩虚实,亦为要领。恶寒者,周身毛窍被寒遏郁,不得阳气以卫外,故皮毛洒淅,虽向火覆被,不能御其寒也。

马仲化、张景岳,误以格为脉体,非证名,反笑长沙以格误作《内经》之膈证,盖不知格乃膈之终也。曰,凡成一书,前辈毕一生之精力,其材其识远乎,尚矣!然不能冀后世之必传者,其故有数端焉。

Leave a Reply